Digital utan datorer!

När man väl har vant sig vid att arbeta digitalt i skolan kan vara det svårt att vänja sig av med det. Datorn är ett så kraftfullt verktyg att när den inte längre finns tillgänglig så vet man inte längre hur man organiserar undervisningen utan.

Då kan man dra nytta av det faktum att nästan alla våra elever har en egen dator i form av sin smart-telefon. För att undvika att någon hamnar i ett läge att behöva säga att de inte har en smart-telefon kan man basera de digitala uppgifterna på samarbete.

Här är några förslag på digitala aktiviteter som enkelt kan utföras med några få mobiltelefoner som stöd i klassrummet:

  1. Gör ett quiz i Kahoot eller Mentimeter där eleverna ska svara i par via en mobiltelefon
  2. Ge eleverna problemslösningsuppgifter i par som de löser på papper analogt. Sedan ska de fota sin lösning och skicka till dig. Till nästa lektion lägger du in alla lösningarna i en padlet så kan ni titta på dem tillsammans via projektorn och diskutera de olika resonemangen.
  3. Ta fram fakta-påståenden kopplat till ditt ämne och ge eleverna i uppgift att källgranska påståendena. Låt dem använda mobiler, läroböcker eller gubb-googla. Diskutera sedan vad de olika grupperna kom fram till och hur.
  4. Eleverna får ett antal begrepp kopplat till ditt ämne som de ska förklara så tydligt så möjligt genom att rita, skriva och illustrera på ett A4. Ni fotar av alla illustrationer och skickar till dig som samlar på en gemensam blogg.

För massor med inspiration, besök prisade läraren Malin Larssons blogg Flippat klassrum

 

Annonser