Ge enkel feedback med röstkommentar på elevtexter med Kaizena

Kaizena är en applikation till Google drive där du enkelt kan välja om du vill ge eleverna muntlig feedback eller en skriftlig kommentar. Den inspelade feedbacken kan sedan hämtas direkt i elevens dokument via kommentarsfuntkionen . Här nedan följer en … Läs mer

Annonser