Digital bildbehandling – Strutofanten och andra djur

Att leka med bilder, klippa och klistra och skapa nytt stimulerar fantasin, vare sig du gör det digitalt eller analogt. Om du inte behöver ett avancerat fotoredigeringsprogram utan bara vill på ett enkelt sätt kunna klippa ihop bilder på iPaden … Läs mer

Annonser

Fjällenskolan på Framtidens lärande

I år var två av våra pedagoger med och representerade Järfälla kommun på konferensen framtidens lärande. Här kan du läsa om den inspirationsföreläsning som Dan Davidsson höll kring elevaktiva arbetssätt med storyline och digitala verktyg och här kan du läsa … Läs mer

Annonser

Popplet som specialpedagogiskt stöd

Annika, speciallärare, och Sune, lärare i fysik, har hittat ett sätt att arbeta med en digital tankekarta som heter Popplet för att på ett enkelt sätt göra ett abstrakt innehåll mer begripligt. Popplet är ett visuellt och färgglatt verktyg där … Läs mer

Annonser

Att tänka lektionsdesign i 1-1-klassrummet

Hur kan vi lägga upp våra lektioner/planeringar så att de i så stor utsträckning som möjligt gynnar elevernas lärande i ett klassrum där alla har tillgång till datorer? Forskning, bland annat Unos uno, har identifierat lärarens ledning av lärprocessen och elevernas möjlighet till att vara aktiva under lektionstiden som framgångsfaktorer. Jag har funderat på ett upplägg i tio olika faser som kan vara olika långa beroende på område.

  • Introduktion
  • Förkunskaper
  • Feta frågor
  • Egen research
  • Par/Gruppdiskussion
  • Helklass diskussion
  • Ämnesfördjupning
  • Aktivitet
  • Utvärdering
  • Planering för nästa steg

Till varje fas finns exempel på innehåll kopplat och förslag på digitala verktyg att använda tillsammans med eleverna. Har också lagt till tre nyckelord för varje fas som ska ange fokus för den fasen. Det här är inget färdigtänkt koncept utan ett sätt att börja visualisera tankarna kring detta!

Här är länken till min Popplet som beskriver upplägget: Lektionsdesign i det digitala klassrummet

Annonser

Arbeta med iMotion och LEGO Movie på fritids

Caroline och Helmer, pedagoger på Fjällenskolans fritidshem, har startat i gång ett projekt där de tillsammans med elever i årskurs 1-2 arbetar med att göra egna filmer. Här berättar de själva om sitt arbete: Vi använder oss av iPads med … Läs mer

Annonser

Livets lotteri

I årskurs 7 arbetar lärare i  samhällskunskap, svenska och religion tillsammans med de mänskliga rättigheterna. En mycket bra resurs som de använt sig av i arbetet är Rädda barnens sida Livets lotteri. Cecilia, lärare i Religion, har t.ex. använt sidans … Läs mer

Annonser

GeoGebra – digital visualisering i matematiken

Annika som är matematik och teknik-lärare i åk 6-9 använder ofta GeoGebra som ett sätt att visualisera matematiskt innehåll för eleverna. Du kan både skapa innehåll och problem själv som du låter eleverna ta del av eller ge dem i … Läs mer

Annonser

Specialpedagogik och IKT

Specialpedagogik och IKT går hand i hand på så sätt att de digitala verktygen gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt anpassa för elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. I början kanske det kan tyckas som ett … Läs mer

Annonser

Vikingatiden med Explain everything i åk 4

Våra 4:or fick sina Ipads i början av terminen. För att den digitala kompetensen ska få det utrymme som krävs har jag som digital utvecklingsledare arbetat tillsammans med Birgitta som är So-lärare i åk 4 och området Vikingatiden. Till arbetsområdet … Läs mer

Annonser

Fördelarna med Google Classroom

Vad är egentligen skillnaden att arbeta i Google classroom istället för i Google drive? På Fjällenskolan har några lärare provat ett tag och kommit fram till att de ser flera fördelar med Classroom: Som namnet antyder får du en gemensam … Läs mer

Annonser