Vilka strategier behövs för att läsa ett interaktivt rum?

Det är så spännande när de digitala möjligheterna vidgar begreppet läsning, och vilken kompetens och förståelse vi behöver för att omvandla information till kunskap i en digital kontext! När eleverna i åk 9 fick i uppdrag att som avslutning på … Läs mer

Annonser

Popplet som specialpedagogiskt stöd

Annika, speciallärare, och Sune, lärare i fysik, har hittat ett sätt att arbeta med en digital tankekarta som heter Popplet för att på ett enkelt sätt göra ett abstrakt innehåll mer begripligt. Popplet är ett visuellt och färgglatt verktyg där … Läs mer

Annonser

Digital och analog läsning – presentation från föräldramöte

Annonser

Digital och analog läsning – hur tänker vi?

Vi är en skola som under en längre tid satsat en hel del på modern teknik och digitala verktyg. Jag tror inte att någon som arbetar här, varken lärare eller elev, skulle vilja vara utan sitt viktigaste arbetsredskap datorn. Men … Läs mer

Annonser

Bloggprojektet Förföljaren av Magnus Nordin

I åk 9 har Anne-Li arbetat med ett läsprojekt i svenska där bloggen har varit den samlande länken som arbetet utgått i från. Eleverna har kunnat ta del av uppgifter via bloggen, få tillgång till föreläsningsmaterial, kommentera och även lägga … Läs mer

Annonser

Vikingatiden med Explain everything i åk 4

Våra 4:or fick sina Ipads i början av terminen. För att den digitala kompetensen ska få det utrymme som krävs har jag som digital utvecklingsledare arbetat tillsammans med Birgitta som är So-lärare i åk 4 och området Vikingatiden. Till arbetsområdet … Läs mer

Annonser

Digitala lässtrategier

Läsning och undersökande arbetssätt kopplat till digitala verktyg kräver medvetenhet, både hos eleven och läraren. Tillsammans med två klasser i åk 9 provar vi detta inom ramen för Religionsämnet. Det kunskapsstoff som avhandlas den här gången är Islam, men också … Läs mer

Annonser