Bloggprojektet Förföljaren av Magnus Nordin

I åk 9 har Anne-Li arbetat med ett läsprojekt i svenska där bloggen har varit den samlande länken som arbetet utgått i från. Eleverna har kunnat ta del av uppgifter via bloggen, få tillgång till föreläsningsmaterial, kommentera och även lägga … Läs mer

Annonser

Att arbeta med webbpublicering i skolan

Att använda webben för att dela och hitta läsare utanför skolan till elevernas texter är ett effektivt sätt att höja motivationen inför skrivandet. Du får då också möjlighet att arbeta med olika delar av den digitala kompetensen som t.ex. upphovsrätt, … Läs mer

Annonser