Källkritik med anledning av dådet i Trollhättan

När något fruktansvärt som knivdådet i Trollhättan inträffar finns det all anledning att källkritiskt diskutera rapporteringen kring detta i sina högstadieklasser eftersom rykten sprids med vindens hastighet på nätet. Media styr mycket av våra känslor och reaktioner och påverkar samtalet i skolor och arbetsplatser. Låt oss se till att detta inte skapar ännu mer hat och splittring utan att det blir ett samtal med fokus på empati och en vilja att förstå det ofattbara utan lösa spekulationer kopplat till detta.

Här är en krönika i tidningen Metro om att spekulera kring en ännu odömd gärningsmans identitet som skrevs efter IKEA-morden som kan användas som underlag för diskussioner.

Här är tre olika källor som kan användas för att jämföra hur det rapporteras kring händelsen:

Aftonbladet

På Aftonbladets löp finns mängder av olika rubriker kopplade till dådet som innehåller starka värdeord och uttalanden från experter blandat med privatpersoners kommentarer. Rubriksättningen är avsedd att skapa och förstärka känslor hos dem som läser. Feta rubriker säljer mer.

Skärmavbild 2015-10-22 kl. 15.29.06

Polisens hemsida

Via polisens egen rapportering beskrivs händelseförloppet så objektivt som möjligt. De har inget kommersiellt intresse av rapporteringen och kommer från en förstahandskälla vilket gör det mer trovärdigt. Uppdateras löpande utan att redigera tidigare information vilket gör att det är möjligt att gå tillbaka och se vad som skrivits tidigare.

Flashback forum

Många elever använder Flashback forum som informationskälla. I skrivandets stund är över 100 000 människor online och lämnar spekulativa kommentarer kring gärningsmannens syfte och ursprung som nedan:

Skärmavbild 2015-10-22 kl. 15.25.33

”Att man använder svärd tycker jag talar för att det rör sig om någon utstött/mobbad person på skolan. Får lite emo-vibbar då dessa brukar ha en förkärlek för svärd/knivar/fantasy.”

”Med tanke på att det är kronogården dvs skolan kronan där alla är utlänningar så är det med all säkerhet en galen SD kille som hatar blattar ala norska Anders .”

Ett förslag är att titta tillsammans eller individuellt på de tre olika källorna och sedan diskutera gemensamt:

  1. Vilka är de tre olika källornas huvudsakliga syfte?
  2. Finns det andra syften? Någon dold agenda?
  3. Vem är avsändaren bakom texten och vad vet vi om den?
  4. Hur påverkar syftet trovärdigheten?
  5. Hur skiljer sig språket åt i de olika källorna och hur påverkar språket din känsla för innehållet?
  6. Finns det detaljer som skiljer sig åt i de olika källorna? Hur kan vi verifiera vad som stämmer och inte?
  7. Vilka källor använder de själva när de vill läsa nyheter?
  8. Hur brukar de hantera skvaller/spekulationer på nätet?

Viralgranskarens varningslista innehåller en lista på sajter som sprider fejkade nyheter

Annonser

Digital bildbehandling – Strutofanten och andra djur

Att leka med bilder, klippa och klistra och skapa nytt stimulerar fantasin, vare sig du gör det digitalt eller analogt. Om du inte behöver ett avancerat fotoredigeringsprogram utan bara vill på ett enkelt sätt kunna klippa ihop bilder på iPaden … Läs mer

Annonser

Gör en stop-motion film om ordklasser

Ingrid, lärare i svenska, har tillsammans med klass 6A gjort en film om ordklasserna genom att använda sig av stop-motion-teknik. Material som behövs: Stora färgade papper Saxar Tuschpennor iPad Appen iMotion, myCreate eller Lego Movie Maker Så här gjorde hon: … Läs mer

Annonser

Digital och analog läsning – hur tänker vi?

Vi är en skola som under en längre tid satsat en hel del på modern teknik och digitala verktyg. Jag tror inte att någon som arbetar här, varken lärare eller elev, skulle vilja vara utan sitt viktigaste arbetsredskap datorn. Men … Läs mer

Annonser

Bloggprojektet Förföljaren av Magnus Nordin

I åk 9 har Anne-Li arbetat med ett läsprojekt i svenska där bloggen har varit den samlande länken som arbetet utgått i från. Eleverna har kunnat ta del av uppgifter via bloggen, få tillgång till föreläsningsmaterial, kommentera och även lägga … Läs mer

Annonser

Livets lotteri

I årskurs 7 arbetar lärare i  samhällskunskap, svenska och religion tillsammans med de mänskliga rättigheterna. En mycket bra resurs som de använt sig av i arbetet är Rädda barnens sida Livets lotteri. Cecilia, lärare i Religion, har t.ex. använt sidans … Läs mer

Annonser

Att arbeta med webbpublicering i skolan

Att använda webben för att dela och hitta läsare utanför skolan till elevernas texter är ett effektivt sätt att höja motivationen inför skrivandet. Du får då också möjlighet att arbeta med olika delar av den digitala kompetensen som t.ex. upphovsrätt, … Läs mer

Annonser

Vikingatiden med Explain everything i åk 4

Våra 4:or fick sina Ipads i början av terminen. För att den digitala kompetensen ska få det utrymme som krävs har jag som digital utvecklingsledare arbetat tillsammans med Birgitta som är So-lärare i åk 4 och området Vikingatiden. Till arbetsområdet … Läs mer

Annonser

Digitala lässtrategier

Läsning och undersökande arbetssätt kopplat till digitala verktyg kräver medvetenhet, både hos eleven och läraren. Tillsammans med två klasser i åk 9 provar vi detta inom ramen för Religionsämnet. Det kunskapsstoff som avhandlas den här gången är Islam, men också … Läs mer

Annonser

Ge enkel feedback med röstkommentar på elevtexter med Kaizena

Kaizena är en applikation till Google drive där du enkelt kan välja om du vill ge eleverna muntlig feedback eller en skriftlig kommentar. Den inspelade feedbacken kan sedan hämtas direkt i elevens dokument via kommentarsfuntkionen . Här nedan följer en … Läs mer

Annonser