Popplet som specialpedagogiskt stöd

Annika, speciallärare, och Sune, lärare i fysik, har hittat ett sätt att arbeta med en digital tankekarta som heter Popplet för att på ett enkelt sätt göra ett abstrakt innehåll mer begripligt. Popplet är ett visuellt och färgglatt verktyg där … Läs mer

Annonser

Specialpedagogik och IKT

Specialpedagogik och IKT går hand i hand på så sätt att de digitala verktygen gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt anpassa för elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. I början kanske det kan tyckas som ett … Läs mer

Annonser