Livets lotteri

I årskurs 7 arbetar lärare i  samhällskunskap, svenska och religion tillsammans med de mänskliga rättigheterna. En mycket bra resurs som de använt sig av i arbetet är Rädda barnens sida Livets lotteri. Cecilia, lärare i Religion, har t.ex. använt sidans … Läs mer

Annonser

Att arbeta med webbpublicering i skolan

Att använda webben för att dela och hitta läsare utanför skolan till elevernas texter är ett effektivt sätt att höja motivationen inför skrivandet. Du får då också möjlighet att arbeta med olika delar av den digitala kompetensen som t.ex. upphovsrätt, … Läs mer

Annonser

Digitala lässtrategier

Läsning och undersökande arbetssätt kopplat till digitala verktyg kräver medvetenhet, både hos eleven och läraren. Tillsammans med två klasser i åk 9 provar vi detta inom ramen för Religionsämnet. Det kunskapsstoff som avhandlas den här gången är Islam, men också … Läs mer

Annonser