Hur påverkar den fysiska miljön lärandet?

Digitaliseringen och hur vi använder Internet för att kommunicera och använda information har på många sätt förändrat förutsättningarna för skolan. När vi tidigare var beroende av läraren och läroboken som informationskällor finns information i dag tillgängligt överallt via digitala verktyg … Läs mer

Annonser

Digital utan datorer!

När man väl har vant sig vid att arbeta digitalt i skolan kan vara det svårt att vänja sig av med det. Datorn är ett så kraftfullt verktyg att när den inte längre finns tillgänglig så vet man inte längre hur man organiserar undervisningen utan.

Då kan man dra nytta av det faktum att nästan alla våra elever har en egen dator i form av sin smart-telefon. För att undvika att någon hamnar i ett läge att behöva säga att de inte har en smart-telefon kan man basera de digitala uppgifterna på samarbete.

Här är några förslag på digitala aktiviteter som enkelt kan utföras med några få mobiltelefoner som stöd i klassrummet:

 1. Gör ett quiz i Kahoot eller Mentimeter där eleverna ska svara i par via en mobiltelefon
 2. Ge eleverna problemslösningsuppgifter i par som de löser på papper analogt. Sedan ska de fota sin lösning och skicka till dig. Till nästa lektion lägger du in alla lösningarna i en padlet så kan ni titta på dem tillsammans via projektorn och diskutera de olika resonemangen.
 3. Ta fram fakta-påståenden kopplat till ditt ämne och ge eleverna i uppgift att källgranska påståendena. Låt dem använda mobiler, läroböcker eller gubb-googla. Diskutera sedan vad de olika grupperna kom fram till och hur.
 4. Eleverna får ett antal begrepp kopplat till ditt ämne som de ska förklara så tydligt så möjligt genom att rita, skriva och illustrera på ett A4. Ni fotar av alla illustrationer och skickar till dig som samlar på en gemensam blogg.

För massor med inspiration, besök prisade läraren Malin Larssons blogg Flippat klassrum

 

Nätaktivisterna kämpar för en tryggare tillvaro på nätet

Den 23-24 maj arrangerades Geek Girl Meetup på Tekniska museet i Stockholm. Temat för i år var säkerhet och integritet på nätet, och en av föreläsningarna stod Nätaktivisterna för. Det är ett projekt som jobbar med skolor och vill stärka gymnasieungdomar att vara anti-rasistiska aktörer på nätet. Nedan hittar du  en kort sammanfattning av några punkter som de tog upp. Men om du har tid, se gärna hela föreläsningen!


Vem är det som kränker på nätet?

Kartläggningar visar…

– Män
– Medelålders
– Alla klasser
– Storstadsregion
– Drabbar kvinnor och rasifierade personer

Vanligaste brottet på nätet är Ärekränkning:

Förolämpning

– Skriva/säga någonting kränkande för att håna eller såra någon

Förtal

– Skriva/Säga något om en person för att ge andra en dålig uppfattning av personen
– Det kan vara sant – men ändå förtal
– Det är också förtal att sprida något vidare

Källkritik

Innan du delar – Hur beskriver sidan sig själv?

1. Distanserar sig från pk-media?
2. Kallar sig sanningssägare
3. Har konspirationsteorier
4. Hänger ut personer

Bygg skyddsnät

– Skapa slutna grupper
– Om någon blir utsatt, ta över varandras konton
– Googla varann
– Skärmdumpa hat på nätet

Annonser

Utveckla språket med film

I åk 7 har eleverna tillsammans med spansklärare Katrin arbetat med att göra presentationer av sig själva i iMovie. De har arbetat med att först skriva manus, där de jobbat med aktuella ord och begrepp. Sedan har de fått bildsätta sitt manus och läsa in texten i till bilderna. Ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande då ord och bild förstärker varandra och den längre processen gör att begreppen blir befästa. Här är ett väldigt bra elev-exempel:

Annonser

Fjällenskolan på Framtidens lärande

I år var två av våra pedagoger med och representerade Järfälla kommun på konferensen framtidens lärande. Här kan du läsa om den inspirationsföreläsning som Dan Davidsson höll kring elevaktiva arbetssätt med storyline och digitala verktyg och här kan du läsa … Läs mer

Annonser

Digital och analog läsning – presentation från föräldramöte

Annonser

Att tänka lektionsdesign i 1-1-klassrummet

Hur kan vi lägga upp våra lektioner/planeringar så att de i så stor utsträckning som möjligt gynnar elevernas lärande i ett klassrum där alla har tillgång till datorer? Forskning, bland annat Unos uno, har identifierat lärarens ledning av lärprocessen och elevernas möjlighet till att vara aktiva under lektionstiden som framgångsfaktorer. Jag har funderat på ett upplägg i tio olika faser som kan vara olika långa beroende på område.

 • Introduktion
 • Förkunskaper
 • Feta frågor
 • Egen research
 • Par/Gruppdiskussion
 • Helklass diskussion
 • Ämnesfördjupning
 • Aktivitet
 • Utvärdering
 • Planering för nästa steg

Till varje fas finns exempel på innehåll kopplat och förslag på digitala verktyg att använda tillsammans med eleverna. Har också lagt till tre nyckelord för varje fas som ska ange fokus för den fasen. Det här är inget färdigtänkt koncept utan ett sätt att börja visualisera tankarna kring detta!

Här är länken till min Popplet som beskriver upplägget: Lektionsdesign i det digitala klassrummet

Annonser

GeoGebra – digital visualisering i matematiken

Annika som är matematik och teknik-lärare i åk 6-9 använder ofta GeoGebra som ett sätt att visualisera matematiskt innehåll för eleverna. Du kan både skapa innehåll och problem själv som du låter eleverna ta del av eller ge dem i … Läs mer

Annonser

Fördelarna med Google Classroom

Vad är egentligen skillnaden att arbeta i Google classroom istället för i Google drive? På Fjällenskolan har några lärare provat ett tag och kommit fram till att de ser flera fördelar med Classroom: Som namnet antyder får du en gemensam … Läs mer

Annonser

National Encyklopedin – Mycket mer än en söktjänst

Många skolor har precis som Fjällenskolan en licens till Naional Encyklopedins webbaserade tjänster som nås via NE.se. Det är lätt att tänka att tjänsten framförallt handlar om en säker söktjänst för skolelever, men den innehåller väldigt mycket mer än så. … Läs mer

Annonser