Vilka strategier behövs för att läsa ett interaktivt rum?

Det är så spännande när de digitala möjligheterna vidgar begreppet läsning, och vilken kompetens och förståelse vi behöver för att omvandla information till kunskap i en digital kontext! När eleverna i åk 9 fick i uppdrag att som avslutning på … Läs mer

Annonser

Vikingatiden med Explain everything i åk 4

Våra 4:or fick sina Ipads i början av terminen. För att den digitala kompetensen ska få det utrymme som krävs har jag som digital utvecklingsledare arbetat tillsammans med Birgitta som är So-lärare i åk 4 och området Vikingatiden. Till arbetsområdet … Läs mer

Annonser