Digitala läsförståelseövningar i Engelska

Therese som arbetar som engelsklärare i åk 6-8 kommer under veckorna framöver att testa och utvärdera två online-tjänster där eleverna tränar sin engelska läsförståelse. Båda tjänsterna är gratis.

Read theory

Det är ett läsförståelseprogam där du börjar på Level 1 med väldigt enkla, korta texter. Som lärare behöver du skapa ett eget konto och användarnamn och lägga in de elever som du vill ska arbeta med programmet. Vill du kunna se en tydlig utveckling är det bra om alla elever börjar på ungefär samma nivå och sedan avancerar. Både du som lärare och eleverna kan se en grafik där progressionen synliggörs med olika staplar och diagram. Ur ett formativt perspektiv är det en guldgruva för dig som lärare eftersom du ser precis på vilken nivå eleven befinner sig i sin läsutveckling och kan anpassa undervisningen efter det.


Studdy ladder

Den här tjänsten kräver också ett konto och ett användarnamn. Den innehåller flera olika moment, där läsförståelse är ett av dem. Eleverna kan också göra övningar i ordkunskap, stavning eller grammatik. Många av övningarna är lekfullt uppbyggda med ett speltänk. Den är också indelad i olika ämnen som Art, Science eller Music. En tillgänglig resurs på sidan är lektionsplaneringar från andra lärare.