Nätaktivisterna kämpar för en tryggare tillvaro på nätet

Den 23-24 maj arrangerades Geek Girl Meetup på Tekniska museet i Stockholm. Temat för i år var säkerhet och integritet på nätet, och en av föreläsningarna stod Nätaktivisterna för. Det är ett projekt som jobbar med skolor och vill stärka gymnasieungdomar att vara anti-rasistiska aktörer på nätet. Nedan hittar du  en kort sammanfattning av några punkter som de tog upp. Men om du har tid, se gärna hela föreläsningen!


Vem är det som kränker på nätet?

Kartläggningar visar…

– Män
– Medelålders
– Alla klasser
– Storstadsregion
– Drabbar kvinnor och rasifierade personer

Vanligaste brottet på nätet är Ärekränkning:

Förolämpning

– Skriva/säga någonting kränkande för att håna eller såra någon

Förtal

– Skriva/Säga något om en person för att ge andra en dålig uppfattning av personen
– Det kan vara sant – men ändå förtal
– Det är också förtal att sprida något vidare

Källkritik

Innan du delar – Hur beskriver sidan sig själv?

1. Distanserar sig från pk-media?
2. Kallar sig sanningssägare
3. Har konspirationsteorier
4. Hänger ut personer

Bygg skyddsnät

– Skapa slutna grupper
– Om någon blir utsatt, ta över varandras konton
– Googla varann
– Skärmdumpa hat på nätet

Annonser

Utveckla språket med film

I åk 7 har eleverna tillsammans med spansklärare Katrin arbetat med att göra presentationer av sig själva i iMovie. De har arbetat med att först skriva manus, där de jobbat med aktuella ord och begrepp. Sedan har de fått bildsätta sitt manus och läsa in texten i till bilderna. Ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande då ord och bild förstärker varandra och den längre processen gör att begreppen blir befästa. Här är ett väldigt bra elev-exempel: