Specialpedagogik och IKT

Specialpedagogik och IKT går hand i hand på så sätt att de digitala verktygen gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt anpassa för elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. I början kanske det kan tyckas som ett … Läs mer

Annonser

Vikingatiden med Explain everything i åk 4

Våra 4:or fick sina Ipads i början av terminen. För att den digitala kompetensen ska få det utrymme som krävs har jag som digital utvecklingsledare arbetat tillsammans med Birgitta som är So-lärare i åk 4 och området Vikingatiden. Till arbetsområdet … Läs mer

Annonser