Digitala lässtrategier

Läsning och undersökande arbetssätt kopplat till digitala verktyg kräver medvetenhet, både hos eleven och läraren. Tillsammans med två klasser i åk 9 provar vi detta inom ramen för Religionsämnet. Det kunskapsstoff som avhandlas den här gången är Islam, men också allmänna frågeställningar kring moral, etik, värdegrund och den egna livsåskådningen.

Inledningsvis ställde vi oss frågan ”Vems röst är det du hör när du googlar?”. Utifrån det pratade vi om att sättet att söka på spelar roll för vårt resultat, och att vi t.ex. kan få fler perspektiv i urvalet genom att göra sökningar på andra språk än vårt eget. Medvetenheten att urvalet vi får fram är vinklat utifrån vår kulturella kontext är centralt.

I nästa steg utgick vi från bilden nedan och diskuterade på vilket sätt digital läsning skiljer sig från analog läsning och vilka fördelar och utmaningar som finns med den digitala läsningen: (mer om detta finns att läsa här)

M A R K E T I N G  G O A L S

Sedan gick vi igenom ett antal strategier gemensamt för att lyfta fram den kompetens som redan fanns i gruppen och se till att alla var införstådda vad som förväntades av dem:

Digitala lässtrategier:

1. Scanna av sökresultatet och välj en källa som verkar trovärdig. Byt om du märker att den du valt inte fungerar.

2. Skumma innehållet genom att titta på rubriker och eventuell innehållsförteckning på sidan. Finns det bilder kopplade till innehållet? Vad säger de? Finns det reklam? Vilken typ av reklam?  På så sätt orienterar du dig i innehållet.

3. Kolla vem/vilka som står bakom sidan om du inte redan har koll på det.

4. Välj ut den del som verkar relevant för din uppgift och djupläs koncentrerat och kritiskt.

5. Efter läsningen funderar du på: Är innehållet neutralt? Lyser författarens åsikter igenom? Vems perspektiv ges via informationen?

6. Kolla en källa till för att jämföra innehållet.

7. Formulera om de delar du tycker är relevanta och trovärdiga så att innehållet blir ditt eget.

Vi gjorde en enkel sökning på google på ordet Islam, och sedan pratade vi om urvalet. Vilken bild ger Wikipedia (som alltid är överst i söklistan)?  Varför tyckte alla att So-rummet var en bra källa? Den är redan förhandsgranskad, så en del av det källkritiska arbetet är gjort, blev svaret. UR var också en bra källa tyckte många, för när något ska visas på TV är det många som arbetar med källgranskning. Likaså National encyklopedin. Sedan gick vi närmre in på sidan Islamguiden och diskuterade källans eventuella trovärdighet. Eleverna var överens om att den inte gjorde ett särskilt trovärdigt intryck då den såg ut att vara mycket enkelt kodad, amatörmässiga typsnitt och dessutom förekom en hel del värdeord i beskrivningarna av sidan som gav ett subjektivt intryck istället för ett neutralt. De kom överens om att om innehåll från sidan skulle användas i något sammanhang skulle man vara tvungen att kolla med flera andra källor.

Som avslutning fick eleverna öva sig självständigt i strategierna genom ett antal frågeställningar kopplade till Islam:

  • Vem är Aida Hadzialic? På vilket sätt är hon aktuell? Beskriv!
  • Sök på “blommor” och “moské”. Välj en av artiklarna du får träff på och sammanfatta vad den handlar om.
  • Vem är Rumi? Vilken betydelse har han för Islam? Välj ut ett citat från honom.
  • Googla: – Försök ta reda på varför staden Jerusalem har stor betydelse för många muslimer.
  • Ta reda på: Vad menas med Jihad? Är det skillnad på inre Jihad och yttre Jihad?
  • Försök ta reda på vad uttrycket Abrahams barn står för!
  • Försök hitta en aktuell artikel om Islam som du kan läsa och förstå som inte är skriven av en västerländsk person. Vad handlar den om? Var det lätt eller svårt att hitta?
  • Vilka är Isis? Vad handlar konflikten i Irak och Syrien om?

Tre elever valdes också ut slumpvis efteråt som fick berätta om sina resultat och val av källor för de övriga i gruppen.

Annonser

En tanke på “Digitala lässtrategier

  1. Ping: Att arbeta med webbpublicering i skolan | Fjällenskolans IKT-blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s