Digitala lässtrategier

Läsning och undersökande arbetssätt kopplat till digitala verktyg kräver medvetenhet, både hos eleven och läraren. Tillsammans med två klasser i åk 9 provar vi detta inom ramen för Religionsämnet. Det kunskapsstoff som avhandlas den här gången är Islam, men också … Läs mer

Annonser