Några sätt att utnyttja webben när du arbetar med #val2014

Twitter Låt eleverna undersöka vilka politiker som använder twitter, både nationellt och lokalt Undersök vilka valfrågor flest politiker twittrar om Vad kan man få reda på om ett partis politik genom att läsa bara en politikers twitter-konto? Välj ut en! … Läs mer

Annonser

Ge enkel feedback med röstkommentar på elevtexter med Kaizena

Kaizena är en applikation till Google drive där du enkelt kan välja om du vill ge eleverna muntlig feedback eller en skriftlig kommentar. Den inspelade feedbacken kan sedan hämtas direkt i elevens dokument via kommentarsfuntkionen . Här nedan följer en … Läs mer

Annonser